AP DEGREE

AP DEGREE PROGRAMMU SARAKSTS

KAS IR ACADEMY PROFESSION PROGRAMMA? 

Academy Profession Programme (AP) ir pirmā līmeņa augstākās izglītības programma, kuras ilgums ir 2 gadi (90-150 ECTS).

AP programmas ir līdzvērtīgas bakalaura programmu pirmajiem 2 gadiem. Pabeidzot AP programmu, studijas var turpināt vēl 1-1,5 gadu Top-up programmā un iegūt pilnu bakalaura diplomu.

AP un bakalaura programmas salīdzinājums pēc studiju ilguma:

AP PROGRAMMU PRIEKŠROCĪBA

AP programmu priekšrocība ir tā, ka tās dod iespēju iegūt vairākus bakalaura diplomus īsākā laikā.

Pabeidzot AP programmu students jau ir ieguvis 90-150 kredītpunktus – pirmie bakalaura 2 gadi – kas otrreiz vairs nav jāstudē, bet tā vietā var studēt vairākas Top-up programmas. Pabeidzot katru Top-up programmu, students iegūst atbilstošās programmas bakalaura diplomu.

Piemēram, pabeidzot AP Marketing Management programmu, students var turpināt studijas Top-up programmā: International Sales and Marketing Management (1,5 gads) un iegūt pilnu bakalaura diplomu. Pēc tam students var izvēlēties citu Top-up programmu un iegūt vēl vienu bakalaura diplomu, tādā veidā students var iegūt vairākus bakalaura diplomus īsākā laika, kas pavērs krietni plašākas karjeras un tālāko studiju iespējas.

Piemērs:

AP + Top-up: Kurās Top-up programmās var turpināt studijas pabeidzot katru AP Degree programmu

AP PROGRAMMAS STRUKTŪRA

AP programmas ietver divus posmus – teorijas apguvi (3 semestri) un prakses periodu (3 mēneši).

Programmas apguves beigās tiek kārtots eksāmens un kvalifikācijas darba aizstāvēšana, kas tiek vērtēts 7 ballu skalā (vērtējums ieskaitīts: 12, 10, 7, 4 un 02; neieskaitīts: 00 un -3, plašāk: Dānijas atzīmju sistēma).

Visas Study Start piedāvātās studiju programmas ir akreditētas un dod iespēju turpināt studijas Dānijas un citu valstu augstskolās

KAS VAR IESTĀTIES?

Visi, kas ir beiguši vidusskolu, vai to plāno beigt šogad vasarā. Vidusskolai nav jābūt pabeigtai uz pieteikšanās brīdi (pieteikšanās studijām parasti notiek līdz 1. jūlijam), vidusskolas atestāts ir jāuzrāda vēlākais līdz 25. jūlijam. Pārējās iestājprasības skaties te: Pieteikšanās

CIK TAS MAKSĀ?

Studijas Eiropas Savienības pilsoņiem ir bez maksas. Pieteikšanās studijām ar Study Start arī ir bez maksas. Jautāt rakstot uz info@studystart.lv