Atzīmju izraksts

Šeit esam sagatavojuši informāciju par to, kādi dokumenti ir jāiesniedz, ja Tu šobrīd:

  • mācies vidusskolas 12. klasē,
  • vidusskolu jau esi pabeidzis,
  • šobrīd studē augstskolā vai augstskolu jau esi pabeidzis un pretendē uz Top-up programmu.

VIDUSSKOLNIEKIEM

JA ŠOBRĪD MĀCIES 12. KLASĒ

Jāiesniedz: Atzīmju izraksts par pēdējo semestri vai pēdējiem 3 vidusskolas gadiem – atkarīgs no augstskolas prasībām, kurā Tu piesakies.

JA VIDUSSKOLA JAU PABEIGTA

Jāiesniedz:

  • vidusskolas atestāts,
  • atzīmju izraksts,
  • eksāmenu rezultāti.

Dokumenti ir jāiesniedz tulkoti angļu valodā vai oriģinālu kopijas – atkarīgs no augstskolas prasībām, kurā Tu piesakies. Par nepieciešamību tulkot dokumentus, Tu izzināsi plašāk no mums.

AUGSTSKOLU STUDENTIEM

JA PRETENDĒ UZ bakalaura VAI AP Degree PROGRAMMĀM:

Jāiesniedz:

  • vidusskolas atestāts,
  • atzīmju izraksts,
  • eksāmenu rezultāti.

Dokumenti ir jāiesniedz tulkoti angļu valodā vai oriģinālu kopijas – atkarīgs no augstskolas prasībām, kurā Tu piesakies. Par nepieciešamību tulkot dokumentus, Tu izzināsi plašāk uzsākot pieteikšanos.

JA PRETENDĒ UZ Top-up PROGRAMMU

Kādas ir prasības stājoties Top-up programmās, lasi plašak te: Top-up prasības.

Jāiesniedz: Augstskolas pēdējā semestra atzīmju izraksts tulkots angļu valodā.

Atzīmju izraksta tulkojumu Tu vari saņemt savā augstskola, vai veikt to pie mums.