Tavs izglītības ceļvedis Dānijā
 
Study Start
ATZĪMJU IZRAKSTS

Šeit esam sagatavojuši informāciju par to, kādi dokumenti ir jāiesniedz, ja Tu šobrīd:

  • mācies vidusskolas 12. klasē,
  • vidusskolu jau esi pabeidzis,
  • šobrīd studē augstskolā vai augstskolu jau esi pabeidzis un pretendē uz Top-up programmu.
VIDUSSKOLNIEKIEM

JA ŠOBRĪD MĀCIES 12. KLASĒ:

JĀIESNIEDZ: Atzīmju izraksts par pēdējo semestri vai pēdējiem 3 vidusskolas gadiem – atkarīgs no augstskolas prasībām, kurā Tu piesakies. Atzīmju izraksta tabulu Tu saņemsi no mums. .

JA VIDUSSKOLA JAU PABEIGTA

JĀIESNIEDZ:

  • vidusskolas atestāts,
  • atzīmju izraksts,
  • eksāmenu rezultāti.

Dokumenti ir jāiesniedz tulkoti angļu valodā vai oriģinālu kopijas – atkarīgs no augstskolas prasībām, kurā Tu piesakies. Par nepieciešamību tulkot dokumentus, Tu izzināsi plašāk no mums.

AUGSTSKOLU STUDENTIEM

JA PRETENDĒ UZ bakalaura VAI AP PROGRAMMĀM:

JĀIESNIEDZ:

  • vidusskolas atestāts,
  • atzīmju izraksts
  • eksāmenu rezultāti

Dokumenti ir jāiesniedz tulkoti angļu valodā vai oriģinālu kopijas – atkarīgs no augstskolas prasībām, kurā Tu piesakies. Par nepieciešamību tulkot dokumentus, Tu izzināsi plašāk uzsākot pieteikšanos.

JA PRETENDĒ UZ Top-up PROGRAMMU

JĀIESNIEDZ: Augstskolas pēdējā semestra atzīmju izraksts tulkots angļu valodā.

Atzīmju izraksta tulkojumu Tu vari saņemt savā augstskola, vai veikt to pie mums.

 


JAUTĀ MUMS