Campus Odense

Odense, Dānija

  • Otra Populārākā augstskola latviešu studentu vidū,
  • trešā lielākā akadēmija Dānijā,
  • 2016. gadā tika atvērta jaunā akadēmijas ēka pašā pilsētas centrā, ļaujot studentiem baudīt jaunu un modernu studiju vidi!

UCL University College tika izveidota 2009. gadā pēc Dānijas Izglītības ministrijas iniciatīvas apvienojot 4 lielas akadēmijas, kļūstot par Dānijas 3. lielāko akadēmiju.

UCL University College atrodas divās pilsētās – Odensē un Vejlē:

– Campus Odense,

Campus Vejle,

Plašas studiju iespējas

UCL University College piedāvā plašas studiju iespējas, kas ir paredzētas tieši ārzemju studentiem. Studijas notiek angļu valodā. Ja studentam ir velēšanās, tad ir iespēja apmeklēt dāņu valodas kursus paralēli studijām.

STUDIJU PROCESS

2016. gadā tika pabeigta jaunā UCL University College ēka, kas atrodas pašā pilsētas centrā vien 5 min. attālumā no centrālās stacijas.

Jaunajā akadēmijas ēkā studē 3.300 studentu no dažādām pasaules valstīm.

Akadēmija ir aprīkota ar modernām datortelpām, kas studentiem ir pieejamas no 6 rītā līdz 23 vakarā, tai skaitā arī brīvdienās. Studijas notiek starptautiskā vidē apvienojot projektus – grupās un individuāli – ar lekcijām un studiju ekskursijām. Trešajā semestrī studentiem ir iespēja doties studiju ekskursijā uz pašu izvēlētu valsti, pēdējos gados tās ir bijušas – Lielbritānija, ASV, Itālija, Ķīna. Lai samazinātu ceļojuma izmaksas, augstskola piesaista sponsorus.

AKADĒMIJAS SOCIĀLĀ DZĪVE

Katru piektdienu augstskolā notiek Piektdienas Bāra pasākumi, kur studentiem ir iespēja atpūsties kopā ar studiju biedriem un pasniedzējiem.

Campus Odense

Aktīva sociālā dzīve

Odense tiek saukta par studentu pilsētu, jo ik gadu Odensē studijas sāk vairāki tūkstoši ārzemju un pašu dāņu studentu, tai skaita vidēji vairāki desmiti mūsu latviešu studentu. Odensē ir vairāki studentu klubi un tiek rīkoti speciāli pasākumi studentiem.

“Piektdienas bārs”

Akadēmijā ir izveidots studentu klubs, saukts par “Piektdienas bāru”, kur jaunieši var atpūsties un izklaidēties. Augstskolas klubā studenti paši regulāri rīko dažādus pasākumus un katram ir iespēja tajā iesaistīties, gan kā dalībniekam, gan kā rīkotajam – baru vada pasi studenti.


Kāpēc studēt Campus Odense?

Studē kopā ar latviešiem

Katru gadu UCL University College studijas uzsāk vairāki desmiti studentu no Latvijas un ir otra populārāka akadēmija latviešu studentu vidū.

Dinamisks studiju process

Akadēmija lielu uzsvaru liek uz jauniešu aktīvu iesaistīšanu studiju procesā – veidojot interesantas lekcijas un radot dinamisku studiju procesu, tādā veidā motivējot un iedvesmojot studentus pašiem tiekties izzināt vairāk.