Campus Sønderborg

Sonderborg, Dānija

Business Academy SouthWest (BASW) ir lielākā Dānijas Dievidjitlandes akadēmija, kopā piedāvājot 15 dažādas studiju programmas, no kurām 10 tiek piedāvātas angļu valodā (skaties zemāk).

Multikulturāla studiju vide

Akadēmijā studē jaunieši no apm. 20 dažādām pasaules valstīm radot ļoti dinamisku un multikulturālu studiju vidi.  Ik gadu studijas SouthWest akadēmijā sāk arī vairāki mūsu studenti no Latvijas.

Sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem

SouthWest akadēmija lielāko uzsvaru liek uz sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem, piedāvājot studentiem labākās prakses vietas un izmantojot uzņēmumu pieredzi studiju procesā. Tādā veidā jau studiju laikā sagatavojot studentus darba tirgum un iepazīstinot ar aktualitātēm katrā nozarē.

Gatavo nākotnes darba tirgum

Studijas SouthWest akadēmijā ir vairāk nekā veiksmīgi iegūts bakalaura diploms – augstskola savus studentus gatavo nākotnes darba tirgum, aktīvi sekojot līdzi prasībām, ko izvirza darba devēji. Kā viena no prasībām nākotnes darba tirgū būs spēja būt novatoriskam – domāt radoši un meklēt jaunus risinājumus, radīt jaunus produktus un pakalpojumus.

Gatavo jaunos uzņēmējus

Augstskola lielu uzsvaru liek arī uz jauno uzņēmēju gatavošanu – ļaujot studentiem sevī atklāt jaunos talantus, attīstīt spējas izveidot un vadīt jaunus uzņēmumus. Ja Tu nesapņo par sava uzņēmuma veidošanu, tad studijās Tu iemācīsies domāt un uz problēmām skatīties kā uzņēmējs, kļūstot par ļoti noderīgu darbinieku.

Business Academy SouthWest ir apvienotas divas lielas akadēmijas (Campus):

Campus Esbjerg,

– Campus Sønderborg

Katra akadēmija atrodas savā pilsētā – Dānijas dienvidu (Sønderborg) un dienvidrietumu (Esbjerg) daļā. Abas augstskolas atrodas salīdzinoši tuvu Vācijas robežai, ļaujot brīvdienās apceļot ne tikai Dāniju, bet arī Vāciju.

 CAMPUS SØNDERBORG

Business Academy SouthWest – Campus Sønderborg atrodas Dānijas dienvidu daļā, netālu no Vācijas robežas un liela daļa ārzemju studenti ir tieši no Vācijas.

Kopā akadēmijā studē jaunieši no 20 dažādam valstīm, tai skaitā arī vairāki mūsu latviešu studenti.


Programmes

Programme Level Years Tuition fee
(EU/EEA/CH)
Tuition fee
(Non-EU)
Study Start
Computer Science AP € 0 € 4 480