Tavs izglītības ceļvedis Dānijā
 
Study Start
KAS IR VERIFICATION FORM?

Verification form ir tabula, kurā ir jānorāda mācību stundu skaits un atzīmes matemātikā un angļu valodā visos 3 vidusskolas gados (10., 11. un 12. klasē). Piesakoties atsevišķām programmām ir jānorāda stundu skaits un atzīmes arī fizikā, ķīmijā, bioloģijā un dabaszinātnēs.

Kādas ir prasības piesakoties Tevis izvēlētajās studiju programmās, jautā mums uz info@studystart.lv

KĀ AIZPILDĪT VERIFICATION FORM?

STANDARTA VIDUSSKOLA

Ja Tu esi mācījies vidusskolā, kur visi mācību priekšmeti tika apgūti standarta līmenī, tad Verification form tabulu vari aizpildīt pēc šī parauga (standarta un vakara vsk.):

“VERIFICATION FORM” – PARAUGS

Ja esi mācījies novirziena klasē, vai klasē, kur tika apgūts kāds priekšmets padziļināti – stundu skaits būs atšķirīgs nekā paraugā minētais. Precīzu stundu skaitu noskaidro sazinoties ar savu vidusskolu.

TEHNIKUMA UN NEKLĀTIES VIDUSSKOLA

Tāpat arī, ja Tu esi mācījusies tehnikumā, neklātienes vai vakara (maiņu) vidusskolā, tad stundu skaits būs savādāks nekā paraugā minēts, tādēļ precīzu stundu skaitu noskaidro sazinoties ar savu vidusskolu.

PIEVĒRS UZMANĪBU

Stundu skaits Verification form tabulā ir jānorāda 60 minūšu stundās, nevis 45 (vai 40) minūšu mācību stundās. Tādēļ mācību stundu skaitu ir jāpārrēķina no 45 (vai 40) minūšu stundas uz 60 minūšu stundu.


Lasi plašāk par Verification form