Tavs izglītības ceļvedis Dānijā
 
Study Start

KAS IR VERIFICATION FORM?


Verification form ir tabula, kurā augstskolas pretendentam ir jānorāda mācību stundu skaits, kas ir apgūts vidusskolas 3 gados.

Dānijas augstskolas galvenokārt vēlas noskaidrot apgūto stundu skaitu šādos priekšmetos – matemātikā un angļu valodā, kā arī piesakoties uz atsevišķās programmām, arī priekšmetos – fizikā, ķīmijā, bioloģijā un dabaszinātnēs.

Kādu tieši priekšmetu stundu skaitu ir jānorāda piesakoties Tevis izvēlētajā augstskolā, skaties nosūtītajā Verification form tabulā.

KĀ AIZPILDĪT VERIFICATION FORM?


STANDARTA VIDUSSKOLA

Ja Tu esi mācījies standarta vidusskolā, tad te ir paraugs stundu skaitam katrā priekšmetā:

Paraugs: Varification form – PARAUGS (standarta un vakara vsk.)

Ja esi mācījies novirziena klasē, vai klasē, kur tika apgūts kāds priekšmets padziļināti – stundu skaits būs atšķirīgs nekā paraugā minētais. Precīzu stundu skaitu noskaidro sazinoties ar savu vidusskolu.

TEHNIKUMA UN NEKLĀTIES VIDUSSKOLA

Tāpat arī, ja Tu esi mācījusies tehnikumā, neklātienes vai vakara (maiņu) vidusskolā, tad stundu skaits būs savādāks nekā paraugā minēts, tādēļ precīzu stundu skaitu noskaidro sazinoties ar savu vidusskolu.

! PIEVĒRS UZMANĪBU

Stundu skaits Verification form tabulā ir jānorāda 60 minūšu garās stundās, nevis 45 (vai 40) minūšu mācību stundās. Tādēļ mācību stundu skaits ir jāpārrēķina no 45 (vai 40) minūšu stundas uz 60 minūšu stundu.