Kas ir “ECTS”?

Kredītpunktu sistēma:

Kredītpunkts Latvijā ir definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju slodze. Vairumā gadījumu vidējais vienam studiju gadam paredzētais apjoms studiju programmās ir 40 kredītpunkti. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos Latvijas kredītpunktu skaits ir jāreizina ar 1.5.

Plašāk par kredītpunktu sistēmu: http://www.aic.lv/rec/LV/leg_lv/LVsysLV.htm