Papildus prasības

Atzīmes

Dažām no augstskolām, ir prasība attiecībā uz atzīmēm konkrētos priekšmetos vai kopējo vidējo atzīmi.

AUGSTSKOLAPRASĪBA
VIA University CollegeAngļu valodā 5,4 (Dānijas 3.0)
– Marketing ManagementMatemātikā: vidējā atzīme
KEAVidējā kopējā atzīme 7,2 (Dānijas 6,9)

Dānijas atzīmju sistēmas salīdzinājumu ar Latvijas sistēmu vara trast te: landedatabase.ciriusintra.dk