Tavs izglītības ceļvedis Dānijā
 
Study Start

BAKALAURA TOP-UP PROGRAMMA

BAKALAURA TOP-UP PROGRAMMA Šī programma tiek piedāvāta kā bakalaura Top-up programma, un ir paredzēta tiem, kas šobrīd jau studē vai studijas jau ir beiguši citā bakalaura vai pirmā līmeņa augstākās izglītības programmā. KAS IR TOP-UP PROGRAMMA? Bakalaura Top-up programma ir iespēja iegūt otru bakalaura izglītību 3 semestru laikā (kopā 1½ gada laikā). Šīs programmas, parasti […]

Study Start

Radošais projekts

Stājoties modes dizaina programmās papildus prasība ir radošais projekts, kas ir jāiesniedz kopā ar pieteikumu un citiem dokumentiem (dokumentu sarakstu skaties te: Pieteikšanās). Šī gada radošo projektu prasības Tu atradīsi zemāk. projekta mērķis Radošā projekta mērķis ir dot Tev iespēju izpaust savas radošās dotības, ideju bagātību un atbilstību izvēlētajai studiju programmai. Prasības Projektam nav jābūt veiktam […]

Study Start

Motivācijas vēstule

Viens no svarīgākajiem uzņemšanas kritērijiem ir studenta motivācija studēt. Tādēļ piesakoties studijām ir jāiesniedz motivacijas vēstule, kas parāda studenta interesi par izvēlēto studiju programmu, augstskolu un gatavību studēt ārzemēs. . KO RAKSTĪT MOTIVĀCIJAS VĒSTULĒ? PIEREDZE UN INTERESES Motivācijas vēstulē studentam ir iespēja pastāstīt plašāk par sevi, pieminot brīvā laika aktivitātes, darba un cita veida pieredzi, […]

Study Start

Iepriekšēja izglītība (pabeigta vai nepabeigta)

Ja Tu šobrīd studē vai Tev ir nepabeigta augstākā izglītība, Tu vari pretendēt uz bakalaura Top-up programmām: IESTĀJPRASĪBAS Izglītības, kas dod pieeju Top-up programmām Dānijā: 1. iegūta 1. līmeņa augstākā izglītība Latvijā vai citā valstī, 2. iegūts AP Degree diploms Dānijā vai citā valstī, 3. nepabeigta augstākā izglītība (iegūti vismaz 120 ECTS (kredītpunkti), kas parasti […]

Study Start

Biologija, fizika vai ķīmija pieņemamā līmenī

Lai Tu tiktu uzņemts Chemical and Biotechnical Science studiju programmā, Tev ir jābūt priekšzināšanām bioloģijā, fizikā vai ķīmijā vidusskolas kursa līmenī. dokumenti Lai izvērtētu Tavas atzīmes ir jāiesniedz: VIDUSSKOLNIEKIEM: 12. klases pirmā pusgada liecību AUGSTSKOLU STUDENTIEM: pēdējo atzīmju izrakstu ar iegūtajiem ECTS (kredītpunktiem). Prasības Kā priekšnoteikums, atzīmēm bioloģijā, fizikā vai ķīmijā ir jābūt sekmīgām. Priekšroka tiks dota […]

Study Start

Matemātika pieņemamā līmenī

Stājoties Dānijas augstskolās iestājeksāmenu nav, pretendenti tiek vērtēti pēc atzīmēm iepriekšējā mācību iestādē. Dokumenti Lai izvērtētu sekmes ir jāiesniedz: VIDUSSKOLNIEKIEM: 12. klases pirmā pusgada liecību, AUGSTSKOLU STUDENTIEM: pēdējo atzīmju izrakstu ar iegūtajiem ECTS (kredītpunktiem). Prasības Liecībā un atzīmju izrakstā tiek vērtēta pretendenta vidējā atzīme un – pretendējot uz šo studiju programmu – tiks vērtēta arī atzīme […]

Study Start

Angļu valodas prasības

Lai studētu Dānijā, Tavām angļu valodas zināšanām ir jābūt labā līmenī, lai Tu brīvi vari runāt, lasīt un rakstīt angļu valodā. Tavām angļu valodas zināšanām nav jābūt izcilām, jo studiju mērķis ir arī pilnveidot angļu valodu. Prasības angļu valodas testā katrā augstskolā Maksimālais punktu skaits katrā testa daļā ir: 120 punktu. Kopā ir 2 testa […]