Tavs izglītības ceļvedis Dānijā
 
Study Start

BAKALAURA TOP-UP PROGRAMMA

BAKALAURA TOP-UP PROGRAMMA


Šī programma tiek piedāvāta kā bakalaura Top-up programma, un ir paredzēta tiem, kas šobrīd jau studē vai studijas jau ir beiguši citā bakalaura vai pirmā līmeņa augstākās izglītības programmā.

KAS IR TOP-UP PROGRAMMA?

Bakalaura Top-up programma ir iespēja iegūt otru bakalaura izglītību 3 semestru laikā (kopā 1½ gada laikā). Šīs programmas, parasti izvēlas studenti, kas vēlas iegūt starptautisku studiju pieredzi un paplašināt savu zināšanu loku citā studiju virzienā.

IESTĀŠANĀS PRASĪBAS TOP-UP PROGRAMMĀS

Lai pieteiktos Top-up programmai, studentam ir jābūt iegūtiem vismaz 120 ECTS citā bakalaura vai pirmā līmeņa augstākās izglītības programmā.

120 kredītpunkti (ECTS) parasti atbilst 4 studiju semestriem.