Tavs izglītības ceļvedis Dānijā
 
Study Start

Biologija, fizika vai ķīmija pieņemamā līmenī

Lai Tu tiktu uzņemts Chemical and Biotechnical Science studiju programmā, Tev ir jābūt priekšzināšanām bioloģijā, fizikā vai ķīmijā vidusskolas kursa līmenī.

dokumenti

Lai izvērtētu Tavas atzīmes ir jāiesniedz:

VIDUSSKOLNIEKIEM: 12. klases pirmā pusgada liecību

AUGSTSKOLU STUDENTIEM: pēdējo atzīmju izrakstu ar iegūtajiem ECTS (kredītpunktiem).

Prasības

Kā priekšnoteikums, atzīmēm bioloģijā, fizikā vai ķīmijā ir jābūt sekmīgām.

Priekšroka tiks dota pretendentiem ar augstākām atzīmēm šajos priekšmetos.

Vai ir jākārto centralizētais eksāmens?

Centralizētais vidusskolas eksāmens bioloģijā, fizikā vai ķīmijā nav obligāta prasība, bet tiks uzskatīts par priekšrocību.

matemātika un angļu valoda

Liecībā un sekmju izrakstā tiek vērtēta arī pretendenta vidējā atzīme un atzīmes matemātikā un angļu valodā, šīm atzīmēm arī ir jābūt sekmīgām. Papildus iestājeksāmenu nav.

Plašāk par pieteikšanos lasi sadaļā: Pieteikšanās