Tavs izglītības ceļvedis Dānijā
 
Study Start

Matemātika pieņemamā līmenī

Stājoties Dānijas augstskolās iestājeksāmenu nav, pretendenti tiek vērtēti pēc atzīmēm iepriekšējā mācību iestādē.

Dokumenti

Lai izvērtētu sekmes ir jāiesniedz:

VIDUSSKOLNIEKIEM: 12. klases pirmā pusgada liecību,

AUGSTSKOLU STUDENTIEM: pēdējo atzīmju izrakstu ar iegūtajiem ECTS (kredītpunktiem).

Prasības

Liecībā un atzīmju izrakstā tiek vērtēta pretendenta vidējā atzīme un – pretendējot uz šo studiju programmu – tiks vērtēta arī atzīme matemātikā.

Kā priekšnoteikums – atzīmei matemātikā ir jābūt sekmīgai.

Priekšroka tiks dota pretendentiem ar augstākām atzīmēm šajā priekšmetā.

Vai ir jākārto centralizētais eksāmens matemātikā? 

Centralizētais vidusskolas eksāmens matemātikā nav obligāta prasība, bet tiks uzskatīts par priekšrocību.

Plašāk par pieteikšanos lasi sadaļā: Pieteikšanās