Jaunieši tiecas studēt Dānijā

Eiropas vēlme piedāvāt jauniešiem iespēju studēt ārzemēs, ir uzņēmusi jaunus apgriezienus.


Studiju programmu skaits, ko piedāvā apgūt angļu valodā, valstīs, kur valsts valoda nav angļu, ir krasi pieaudzis, 2001. gadā piedāvāto studiju programmu skaits bija vien 725, bet 2014. gadā jau 8,0891.

Dānija šobrīd piedāvā visplašāko programmu klāstu angļu valodā, kopā 38 % no visām studiju programmām tiek piedāvātas apgūt angļu valodā. Dānijas ekonomija balstās uz starptautisko sadarbību, tādēļ arī liela daļa pašu dāņu studentu izvēlas studēt angļu valodā, kas vēlāk dod plašākas iespējas starptautiskajā darba tirgū.

Kāpums piedāvāto programmu klāstā ir redzams arī studentu pieplūdumā, kas pēdējo gadu laikā Dānijā ir dubultojies. Lielākā daļa studentu nāk no Eiropas, galvenokārt kaimiņvalsts Vācijas. Latviešu studenti ieņem 8. vietu ārzemju studentu skaita ziņā, bet mūsu kaimiņi lietuvieši – piekto vietu.

Aģentūra “Study Start”, kas specializējas piedāvājot augstāko izglītību Dānijā, apstiprina, ka pēdējo gadu laikā ir redzams krass latviešu studentu pieaugums Dānijā. Pēdējo 5 gadu laikā “Study Start” studentu skaits Dānijā ir pieaudzis par 30 %.

Eksperti studentu došanos prom vērtē pozitīvi, jo jaunieši paplašina redzes loku, iemācās valodas, iegūst jaunus kontaktus, kas pēc tam viņiem, noderēs tālākajā profesionālajā karjerā. Arī Dānija atbalsta jauniešu vēlmi studēt viņu augstskolās, piedāvājot valsts stipendijas 750 Euro mēnesī un izdevīgas sociālās garantijas.

Dānija šogad ir ierindota 2. vietā ES ekonomiski varenāko valstu reitingā nodrošinot studentiem labas karjeras iespējas pēc studiju beigām.

Dānija šogad ir ierindota trešajā vietā, 50 valstu kategorijā, kā valsts ar vienu no labākajām augstākās izglītības sistēmām, apsteidzot par vairākām vietām Lielbritāniju un Nīderlandi.