STATISTIKA – Cik studentu izvēlas turpināts studijas Top-up programmās

Zemāk redzamajā tabulā ir apkopota informācija, cik procentuāli daudz ārzemju studentu pēc 2 gadu AP programmas beigšanas izvēlas turpināt studijas Top-up programmā, lai iegūtu bakalaura diplomu.

(2011. – 2014. gada statistika)

AUGSTSKOLA2011201220132014
Business Academy Aarhus (Viby J)50%45%41%49%
Business Academy SouthWest52%54%57%56%
Copenhagen School of Design and Technology (KEA)52%50%59%71%
Dania Academy of Higher Education41%29%33%37%
International Business Academy64%57%41%49%
Lillebaelt Academy42%46%39%42%
University College of Northern Denmark45%40%48%51%
VIA University College38%58%60%67%
Zealand Institute of Business and Technology53%55%59%61%
VIDĒJI: 46%49%50%55%

​​Avots: Dānijas izglītības un zinātnes ministrijas 2017. gadā veiktie statistikas dati (ufm.dk)