STATISTIKA – Stipendija

Zemāk redzamajā tabulā ir apkopota informācija, cik procentuāli daudz ārzemju studentu katrā augstskolā saņem stipendiju.

Lai saņemt Dānijas valsts stipendiju, ārzemju studentiem paralēli studijām ir jāstrādā vismaz 10-12 stundas nedēļā (studenti saņem gan stipendiju, gan darba algu).

(2013. – 2015. gada statistika)

AUGSTSKOLAĀRZEMJU STUDENTI (%), KAS SAŅEM DĀNIJAS VALSTS STIPENDIJU
201320142015
Business Academy Aarhus (Viby J)13%41%71%
Business Academy SouthWest24%33%53%
Copenhagen School of Design and Technology (KEA)39%66%70%
Dania Academy of Higher Education8%39%46%
International Business Academy11%30%34%
Lillebaelt Academy17%42%54%
University College of Northern Denmark9%26%35%
VIA University College7%14%21%
Zealand Institute of Business and Technology10%32%41%
VIDĒJI:       15,3%35,8%47,2%

​​Avots: Dānijas izglītības un zinātnes ministrijas 2017. gadā veiktie statistikas dati (ufm.dk)