Statistika: Uzņemšana, 2011

Skaties, cik studentu pieteicās 2011. gada studijām un cik no viņiem tika uzņemti!

(Study Start 2011. gada dati)

statistika_StudyStart_2011_studenti
   Lasi arī