Tavs izglītības ceļvedis Dānijā
 
Study Start

STATISTIKA – Cik studentu izvēlas turpināts studijas Top-up programmā

Zemāk redzamajā tabulā ir apkopota informācija, cik procentuāli daudz ārzemju studentu pēc 2 gadu AP programmas beigšanas izvēlas turpināt studijas Top-up programmā, lai iegūtu bakalaura diplomu.

(2011. – 2014. gada statistika)

AUGSTSKOLA 2011 2012 2013 2014
Business Academy Aarhus (Viby J) 50% 45% 41% 49%
Business Academy SouthWest 52% 54% 57% 56%
Copenhagen School of Design and Technology (KEA) 52% 50% 59% 71%
Dania Academy of Higher Education 41% 29% 33% 37%
International Business Academy 64% 57% 41% 49%
Lillebaelt Academy 42% 46% 39% 42%
University College of Northern Denmark 45% 40% 48% 51%
VIA University College 38% 58% 60% 67%
Zealand Institute of Business and Technology 53% 55% 59% 61%
VIDĒJI: 46% 49% 50% 55%

​​Avots: Dānijas izglītības un zinātnes ministrijas 2017. gadā veiktie statistikas dati (ufm.dk)


Komentēšana nav pieejama.