Studijas notiek nepiespiestā vidē, pasniedzēji ir ļoti atvērti, komunikabli un dzīvespriecīgi

Edvarts
Logistics Management
UCL University College, Campus Vejle, Vejle

Studijas notiek nepiespiestā vidē, pasniedzēji ir ļoti atvērti, komunikabli un dzīvespriecīgi

2010-10-27

Es izlasīju rakstu avīzē “Karjeras Diena” par Study Start un to, ka Eiropas savienības pilsoņiem Dānijā ir pieejamas studijas bez maksas.

izšķīros par labu studēt Dānijā

Ar saviem iegūtajiem līmeņiem vidusskolas eksāmena varēju turpināt mācības arī Latvijā, taču izšķīros par labu studēt Dānijā, Business Logistics Management programmā, kur mācības notiek angļu valodā.

pasniedzēji ir ļoti atvērti, komunikabli un dzīvespriecīgi

Priekšmetu pasniegšana notiek ļoti organiskā un nepiespiestā vidē, pasniedzēji ir ļoti atvērti, komunikabli un dzīvespriecīgi.

studenti no vairāk kā 10 dažādām valstīm

Uzdotie mājas darbi bieži vien jāveic grupās, kas ļauj attīstīt komunikācijas spējas vēl jo vairāk tāpēc, ka manu kursu pārstāv studenti no vairāk kā 10 dažādām valstīm, un strādājot grupās mēs tiekam pietuvināti reālajai darba videi, kas mūs sagaida uzsākot savu karjeru pabeidzot studijas.

priekšmetiem ir viegli sekot līdzi

Pagaidām visvairāk grūtības sagādā dāņu valoda, bet pārējiem priekšmetiem ir ļoti viegli sekot līdzi.

visu esmu ļoti apmierināts

Pašlaik domāju turpināt mācības šeit Dānijā, jo ar visu esmu ļoti apmierināts, un nenožēloju savu izvēli!