Study Start Dokumentu tulkošana

DOKUMENTU TULKOŠANA


Mēs piedāvājam veikt dokumentu tulkošanu atbilstoši augstsksolu prasībām.


Piesakoties studijām Dānijā, dokumenti ir jāiesniedz tulkoti angļu valodā, mēs piedāvājam veikt dokumentu tulkojumu atbilstoši augstskolu prasībām.

CENA: 17 EUR par vienu A4 formāta lapu

PIEVĀVĀJUMS: Visu 3 vidusskolas dokumentu tulkojums (gada liecība, atestāts, sertifikāts) neatkarīgi no lapu skaita: 51 EUR.

TERMIŅŠ: 1-5 dienas, atkarībā no mūsu noslogojuma attiecīgajā periodā.

DOKUMENTU IESNIEGŠANA: Tulkojamos dokumentus sūti mums uz info@studystart.lv