TOP-UP DEGREE

TOP-UP PROGRAMMU SARAKSTS

KAS IR TOP-UP BACHELOR PROGRAMMA?

Top-up bachelor ir bakalaura programmas pēdējais 1½ gads – paredzēts tiem, kas vēlas turpināt studēt ārzemēs Latvijā vai citur iesāktās studijas, un iegūt starptautiski atzītu bakalaura diplomu.

Šīs programmas ir paredzētas arī tiem, kam jau ir viena vai vairākas pabeigtas augstākās izglītības, un vēlas iegūt vēl papildus bakalaura diplomu īsākā laikā. Šo programmu labprāt izvēlas arī tie, kas vēlas iegūt starptautisku izglītību, bet nevēlas (nav iespēja) ilgstoši būt prom no Latvijas.

Izvēloties Top-up bachelor programmu, Tu iegūsi:

  1. starptautiski atzītu bakalaura diplomu,
  2. pieredzi dzīvojot un studējot ārzemēs,
  3. kvalitatīvu augstāko izglītību bez maksas.

KAS VAR IESTĀTIES?

Bachelor’s Top-up degree programmas ir paredzētas tiem, kas jau ir studējuši vismaz 2 gadus augstskolā. Iestāties var ar šādu iepriekšēju izglītību:

  1. Pabeigta Pirmā līmeņa augstākā izglītība Latvijā vai kādā citā valstī,
  2. Pabeigta AP degree programma Dānijā,
  3. Nepabeigta augstākā izglītība, bet iegūti vismaz 120 kredītpunkti (ECTS), kas parasti atbilst pabeigtiem 2 studiju gadiem,
  4. Šī programma ir paredzēta arī tiem, kas jau ir ieguvuši vienu bakalaura diplomu un vēlas īsākā laikā iegūt papildus bakalaura diplomus.

TIEM, KAM IR NEPABEIGTA AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA:

ja ir nepabeigta augstākā izglītība (iegūti vismaz 120 ECTS, kas parasti atbilst pabeigtiem 2 gadiem augstskolā) un vēlas turpināt studijas ārzemēs, lai iegūtu pilnu bakalauru. Beidzot studijas pēc 1,5 gada tiks iegūts starptautiskais bakalaura diploms, kas dos iespēju turpināt studijas Dānijā vai citās ārvalstu augstskolās.

Otrs bakalaurs tikai 1,5 gada laikā

Pabeidzot AP Degree programmu, ir iespēja studēt vairākas Top-up programmas pēc kārtas, un pabeidzot katru no tām, iegūt jaunu bakalaura diplomu. Tas dod iespēju iegūt vairākus bakalaurus tiki 1,5 gada laikā.

Piemērs:

AP + Top-up: Kurās Top-up programmās var turpināt studijas pabeidzot katru AP Degree programmu

TIEM, KAM IR PABEIGTA AUGSTĀKA IZGLĪTĪBA:

Šī programma ir paredzēta arī tiem, kas jau ir ieguvuši vienu bakalaura diplomu un vēlas īsākā laikā iegūt otru bakalauru. Izvēloties Top-up programmu, studentam nav jāsāk studijas no pirmā semestra, bet var sākt studēt uzreiz no 5. semestra, iegūstot otru bakalauru 1,5. gadu laikā.

CIK TAS MAKSĀ?

Studijas Eiropas Savienības pilsoņiem ir bez maksas. Pieteikšanās studijām caur Study Start arī ir bez maksas. Jautāt rakstot uz info@studystart.lv

STUDIJU ILGUMS?

Parasti Bachelor’s Top-up degree programmu ilgums ir 1,5 gads, atsevišķām programmām tikai viens gads.

Studijas sastāv no 3 semestriem – lekcijām augstskolā (parasti pirmajā un otrajā semestrī) un pēdējais semestris ir prakse. Praksi var būt gan Dānijā vai citur ārzemēs, gan arī Latvijā.

KĀDAS IR IESTĀJPRASĪBAS?

Lai iestātos Bachelor’s Top-up degree programmā ir jābūt iegūtiem vismaz 120 ECTS no iepriekšējās augstskolas – tā var būt pabeigta 1. līmeņa augstākā izglītība vai nepabeigta kāda cita augstākās izglītības programma. Iepriekš studētajai programmai ir jābūt tādā pašā jomā kā izvēlētajai Top-up studiju programmai.