UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

(Plašāk par katru no prasībām skaties zemāk)

 1. Pieteikuma pilnvara,
 2. Pases kopija,
 3. Atzīmju izraksts,
 4. Stundu skaits priekšmetos,
 5. Angļu valodas tests,
 6. Vidusskolas atestāts,
 7. Motivācijas vēstule,
 8. Papildus dokumenti,
 9. On-line pieteikuma anketa.

Pieteikšanās termiņš

 • Pieteikuma iesniegšana notiek no 1. februāra līdz 15. martam (plkst 12:00 dienā).
 • Piesakoties pēc 15. marta – pieteikšanās uz brīvajām vietām notiek rindas kārtībā – kurš pirmais piesakās, pirmais aizņem brīvo vietu! Brīvās vietas var redzēt te: brīvās studiju vietas uz septembri 2021

1. Pieteikuma pilnvara

Personas datu aizsardzības pilnvara: Power of attorney (PDF fails). Dokuments ir jāaizpilda, jāparaksta un jāsūta uz: info@studystart.lv.


2. Pases kopija

Tikai lapa ar personas datiem (pārējo lapu kopijas nav jāiesniedz).

Pievērs uzmanību:

– pasei jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus no brīža, kad uzsāksi studijas Dānijā,
– Tev ir jābūt Latvijas vai citas ES valsts pilsonim, lai Dānijā studētu bez maksas.


3. Atzīmju izraksts

Jānorāda atzīmes visos priekšmetos par 3 vidusskolas gadiem: 10., 11. un 12. klase – 1. un 2. semestri.

Ja Tu esi beidzis profesionālo vidusskolu vai koledžu, kur ir 4 mācību gadi, tad ir jānorāda atzīmes tikai par pēdējiem 3 gadiem.

Tabula, kas jāaizpilda: Transcript of records (PDF fails)

Pievērs uzmanību:

 1. Ja šobrīd mācies 12. klasē, tad jānorāda ir tikai 12. klases 1. semestra atzīmes (bet 10, un 11. klases atzīmes – abos semestros)
 2. Informācija par sevi un priekšmetu nosaukumi tabulā jāraksta angļu valodā.
 3. tabulu drīkst aizpildīt gan ar roku, gan uz datora, kā ērtāk.
 4. tabula ir jāapstiprina ar skolas zīmogu un vidusskolas atbildīgās personas parakstu (klases audzinātāja, sekretāra vai skolas direktora).

4. Stundu skaits priekšmetos

Lai Dānijas augstskola var salīdzināt, vai Tava vidusskolas mācību programma atbilst konkrētās studiju programmas prasībām Dānijā, ir jānorāda mācību stundu skaits konkrētos mācību priekšmetos – visos 3 vidusskolas gados.

Ja Tu esi beidzis profesionālo vidusskolu vai koledžu, kur ir 4 mācību gadi, tad ir jānorāda stundu skaits tikai pēdējos 3 gados.

Lai noskaidrotu kādam ir jābūt stundu skaitam Tevis izvēlētajās programmās, skaties tabulā: Stundu skaits priekšmetos

Informācijai:

Latvijas standarta vidusskolu programma parasti atbilst Dānijas augstskolu prasībām, bet, ja kāds priekšmets ir apgūts padziļināti vai ir beigta neklāties vidusskola, koledža vai tehnikums – stundu skaits var būt mazāks. Lai noskaidrotu, vai Tavā vidusskolas mācību programmā ir bijis nepieciešamais stundu skaits – noskaidro savā vidusskolā.

Ko darīt, ja stundu skaits nav pietiekams?

Ja kādā no priekšmetiem nav biji pietiekams mācību stundu skaits, tad līdz pieteikšanās termiņam var apmeklēt papildus mācību stundas savā vidusskolā vai pie privātskolotāja un saņemt apstiprinājumu, ka šīs trūkstošās stundas ir apgūtas papildus.

Kā aizpildīt tabulu

Stundu skaits ir jānorāda nevis mācību stundās (40 vai 45 min.), bet 60 min. stundās.

Kā aprēķināt stundu skaitu:

Lai pārrēķinātu no 40 min. mācību stundas uz 60 min. stundu – reizini stundu skaitu ar 0,66, bet, lai pārrēķinātu no 45 min. mācību stundas uz 60 min stundu – reizini ar 0,75

Piemērs kā pārrēķināt, piemēram, 150 mācību stundas uz 60 min. stundām:

 • 40 min. mācību stundas: 150 x 0,66 = 99 (60 min. stundas)
 • 45 min mācību stundas: 150 x 0,75 = 112,5 (60 min. stundas)

Pievērs uzmanību:

 1. Informācija tabulā jāraksta angļu valodā.
 2. tabulu drīkst aizpildīt gan ar roku, gan uz datora, kā ērtāk.
 3. tabula ir jāapstiprina ar skolas zīmogu un vidusskolas atbildīgās personas parakstu (klases audzinātāja, sekretāra vai skolas direktora).

Tabula, kas jāaizpilda: Verification form (PDF fails)

Ja Tu esi apguvis standarta vidusskolas programmu un neviens no priekšmetiem nav bijis padziļināti apgūts, kā arī tā nav bijusi neklātienes, vai profesionālā vidusskola, tad stundu skaits ir sekojošs (Tu vari izmantot šo tabulu): Standarta vidusskolas Verification Form


5. Angļu valodas tests

Stājoties Dānijas augstskolās iestājeksāmenu nav, bet ir jānokārto angļu valodas tests.

Mēs piedāvājam Study Start online angļu valodas testu, ko var kārtot no mājām.

Prasības testā:

Katrā augstskolā prasības nedaudz atšķiras, no 120 punktiem ir jāiegūst apm. 60 – 85 punktu. Kādu punktu skaitu testā pieprasa Tevis izvēlētā augstskolas, skaties te: Prasības testā

Par testu:

Testa ilgums: 60 – 80 minūtes
Testa saturs: 42 – 45 jautājumi
1.daļa, gramatika: 30 jautājumi ar atbilžu variantiem, iekļauta gramatika, vārdu krājuma pārbaude un pareizrakstība.
2.daļa, klausīšanās: 15 jautājumi ar atbilžu variantiem.

Valoda: britu un amerikāņu 50% / 50% angļu valoda

Testa cena: 25 EUR

Testa rezultātu Tu saņemsi uzreiz pēc testa savā e-pastā.

Kā un kad notiek tests

Tu vari kārtot testu jebkurā dienā laikā no 9:00 – 21:00. Lai kārtotu Testu Tev ir nepieciešams dators vai planšete ar audio un video funkciju.

Kā pieteikties testam

Pieteikšanās testam notiek rakstot uz info@studystart.lv un norādot vēlamo testa kārtošanas datumu un uzrādot bankas izdruku par testa samaksu.

Cik reizes var kārtot testu

Stājoties augstskolās Business Academy Aarhus un Copenhagen Buisness Academy testu var kārtot 2 reizes, ar vismaz 1 nedēļu starpā.

Stājoties augstskolā University College of Northern Denmark testu var kārtot tikai 1 reizi.

Visās pārējās augstskolās ierobežojuma nav un testu var kārtot vairākas reizes un iesniegt tikai labāko no rezultātiem.

Kā arī ņem vērā, ka augstskola KEA Copenhagen School of Design and Technology, pieņem tikai IELTS, TOEFL vai Cambridge tests, kuru cena ir apm. 200 EUR + apmācība.

Augstskola VIA University College ar 2020. gadu vairs nepieprasa kārtot Study Start angļu valodas testu, bet tā vietā ir jāuzrāda vien vidusskolā apgūto angļu valodas stundu skaits un iegūtā atzīme.

Testu ir jānokārto vēlākais līdz 15. martam, plkst 12:00 kas ir pieteikšanās termiņš.

Informācijai:

Ja pēdējo 2 gadu laikā esi kārtojis IELTS, TOEFL vai citu starptautiski atzītu angļu valodas testu un esi ieguvis nepieciešamo rezultātu, tad Study Start testu nav jākārto.

Plašāk par testu: ANGĻU VALODAS TESTS


6. Vidusskolas atestāts

Lai uzrādītu, ka šogad plāno pabeigt vai esi jau beidzis vidusskolu, ir jāiesniedz 3 dokumenti par iegūtu vidējo izglītību:

 1. vidusskolas atestāts,
 2. gada atzīmju izraksts,
 3. eksāmenu sertifikāts.

Pievērs uzmanību:

12. klases skolniekiem šie 3 dokumenti ir jāiesniedz līdz 5. jūlijam.

Tulkojums: Dažas augstskolas pieprasa dokumentu tulkojumu angļu valodā, bet citās tos var iesniegt oriģinālvalodā. Skaties te, kurās augstskolās ir nepieciešams dokumentu tulkojums: Dokumentu tulkošana

Dokumenti ir jāiesniedz PDF formātā, kā arī dokumenti, kas sastāv no 2 vai vairāk lapām (parasti gada sekmju izraksts), tad šī dokumenta visas lapas vajag salikt vienā PDF failā. Kopā 3 PDF faili – katram dokumentam savs. Tāpat arī dokumentu nosaukumam ir jāatbilst tā saturam angļu valodā: Final grades, Diploma, Exam Certificate + vārds un uzvārds. piemēram: Final_Grades_Janis_Berzins


7. Motivācijas vēstule

Motivācijas vēstule ir viens no svarīgākajiem uzņemšanas kritērijiem, pievērs īpašu uzmanību to rakstot.

Kā rakstīt motivācijas vēstuli:

Apjoms un saturs: 1 A4 lapa, angļu valodā

Augstskola Business Academy Aarhus pretendentiem ir jāizmanto augstskolas paraugs: BAAA motivācijas vestule

Pārējo augstskolu pretendenti raksta brīvā tekstā.

Motivācijas vēstules saturs:

Kādēļ Tu izvēlējies konkrēto studiju programmu, Tava izpratne par studiju programmas saturu un karjeras iespējām – kā arī, ko Tu plāno izmantot iegūti izglītību savā karjerā?

Plašāk par motivācijas vēstuli: Motivācijas vēstule


8. Papildus dokumenti

Šī nav obligāta prasība, tomēr ieteicama

Rekomendācijas vēstules:

Rekomendācijas vēstules no vidusskolas pasniedzēja, darba devēja uc.

Papildus izglītība/kursi/prakse:

ārpus skolas izglītības, prakse vai kursi, kas saistīti ar izvēlēto studiju programmu – jāpievieno apstiprinošs dokuments.

Dalība skolas olimpiādēs, konkursos uc.:

dalība olimpiādēs vai konkursos, kas saistīti ar izvēlēto studiju programmu – jāpievieno apstiprinošs dokuments.

Darba pieredze:

ja ir darba pieredze (ilgāka par 3 mēnešiem), darba prakse vai brīvprātīgais darbs, kas saistīts ar izvēlēto studiju programmu – jāpievieno apstiprinošs dokuments.
Dokuments, kas apstiprina darba pieredzi:

 • Izraksts no darba vietas par: darba vietas nosaukums, darba stundu skaits, darba periods, darba pienākumu apraksts – TIKAI kas ir saistīts ar izvēlēto studiju programmu.
 • pēc izvēles: CV ar minētām darba vietām un darba pienākumiem, kas saistīti ar izvēlēto studiju programmu.

Uzturēšanās ārpus Latvijas:

Apmaiņas braucieni, brīvprātīgais darbs vai līdzīga pieredze ārpus Latvijas, kas ir bijusi ilgāka par 3 mēnešiem un saistīta ar izvēlēto studiju programmu – jāpievieno apstiprinošs dokuments.

Dokuments, kas apstiprina iegūto pieredzi un uzturēšanos ārpus Latvijas ilgāk par 3 mēnešiem:

 • iegūtās pieredzes aprakst – kāda iemaņas tika iegūtas, kādi pienākumi veikti (ne vairāk kā 1 A4 lapa)
 • lidojuma biļešu kopijas uz un no valsti, kurā Tu dzīvoji, kas apliecina, ka uzturēšanās ir bijusi vismaz 3 mēnešus.

9. Online pieteikuma anketa

Pieteikuma iesniegšana notiek aizpildot online pieteikuma anketu, kas ir pieejama no 1. februāra līdz 15. martam plkst 12:00.

Atļauja aģentūrai Study Start iesniegt Tavu pieteikumu izvēlētajās augstskolās: KOT Power of attorney


Pievērs uzmanību! Zemāk minētajām programmām ir papildus prasības, lūdzu, raksti, ja Tu plāno pieteikties vienai no šīm programmām, lai saņemtu sarakstu ar papildus prasībām:

 1. Civil Engineering (augstskola VIA),
 2. Climate and Supply Engineering (augstskola VIA),
 3. Mechanical Engineering (augstskola VIA),
 4. Global Business Engineering (augstskola VIA),
 5. Design, Technology and Business – Graphic (augstskola UCN),
 6. Design, Technology and Business (augstskola VIA Design),
 7. Design, Technology and Business (augstskola KEA),
 8. Euro-Asia Business Management (augstskolā: IBA).

Padoms:

Lai PDF dokuments, kas jāaizpilda un jāparaksta nav speciāli nav jāprintē ārā, tad iesakām izmantojot aplikāciju Adobe Fill & Sign vai jebkuru citu aplikāciju, kur to var izdarīt online veidā.


Kur jāsūta dokumenti

Visi dokumenti ir jāpievieno online pieteikumam optagelse.dk portālā, savukārt dokuments Power of attorney ir jāpievieno gan pieteikumam, gan jāatsūta uz Study Start info@studystart.lv

Dokumenti, kas jāpievieno optagelse.dk portālā:

 DOKUMENTSKUR JĀIESNIEDZ
1. Pieteikuma pilnvara (Power of attorney)Optagelse.dk un info@studystart.lv
2.Pases kopijaOptagelse.dk
3.Atzīmju izraksts (Transcript of records)Optagelse.dk
4.Stundu skaits priekšmetos (Verification form)Optagelse.dk
5.Angļu valodas testsOptagelse.dk
6.Motivācijas vēstuleOptagelse.dk
7.Papildus dokumenti (rekomendācijas, diplomi, papildus pieredzes)Optagelse.dk
8.Vidusskolas atestāts (atestāts, gada sekmju izraksts, eksāmenu sertifikāts)Optagelse.dk
9.On-line pieteikuma anketa “Signature page”uz augstskolu un info@studystart.lv

NĀKAMAIS SOLIS:

Kad pieteikums tiks iesniegts, mēs Tevi informēsim par nākamajiem soļiem:

 • pieteikšanos studiju dzīvoklim,
 • darba meklēšanas portāliem Dānijā,
 • pieteikšanos stipendijai,
 • pieteikšanos studentu atlaidei dzīvokļa īrei (līdz 15% no īres maksas),
 • kas jāsagatavo pirms došanās uz Dāniju,
 • kā sazināties ar citiem topošajiem studentiem, un citām praktiskām lietām.

Tāpat pievienosim Tevi studentu Facebook grupai, kurā Tev būs iespēja sazināties un iepazīties ar citiem jauniešiem, kas šogad plāno doties studēt uz Dāniju.