Uzņemšanas prasības – stundu skaits

Uzņemšanas prasības – stundu skaits


Piesakoties studijām ir nepieciešams norādīt, cik stundas vidusskolā Tu esi apguvis konkrētos mācību priekšmetus.

Piesakoties uz programmām, kas ir saistītas ar matemātiku, tiks prasīt lielāks stundu skaits (Dānija level A vai B). Bet piesakoties uz bioloģijas vai tehnoloģiju programmām, tiks prasīts stundu skaits bioloģijā, fizikā un/vai ķīmijā.

KO NOZĪMĒ A, B UN C LĪMEŅI?


Dānijā vidusskolās ir iespēja izvēlēties, vai apgūt priekšmetus A, B vai C līmenī. Šie līmeņi nozīmē, cik stundas šis priekšmets tiks mācīts. Piemēram, izvēloties matemātiku A līmenī, stundu skaits 3 vidusskolas gados būs 375 (1 stunda = 60 min.), bet izvēloties šo pašu priekšmetu C līmenī, stundu skaits būs tikai 125. Šī iespēja izvēlēties tiek dota ar mērķi, lai skolniekiem ir iespēja apgūt padziļināti tos priekšmetus, kuri tiem vairāk interesē, un kuri būs nepieciešami tālākajām studijām.

Latvijas vidusskolās stundu skaits ir vienāds, kas atbilst Dānijas A līmenim visos priekšmetos, izņemot vakara (maiņu) un neklāties vidusskolu programmās, kā arī profesionālās izglītības iestādēs. Tādēļ, lai augstskolas redzētu, vai šie priekšmeti ir apgūti nepieciešamajā līmenī pēc Dānijas standarta, ir jāiesniedz stundu uzskaites tabula.

Mēs esam sagatavojuši stundu uzskaites tabulu, kurā ir redzams gan 60 min. stundu skaits, gan mācību stundu skaits (40 min.) katrā priekšmetā. Tabulu Tu vari saņemt no mums, rakstot uz info@studystart.lv

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS – STUNDU SKAITS UN LĪMEŅI


Šeit ir mācību priekšmetu līmeņi pēc Dānijas atzīmju sistēmas salīdzinājumā ar Latvijas standarta programmu vidusskolās (Izņemot: vakara (maiņu), neklāties un profesionālās vidusskolas).

Viena stunda ir 60 minūtes. Norādītais stundu skaits ir 3 vidusskolas gados.

PRIEKŠMETS DĀNIJA LATVIJA
Level ALevel BLevel C
   English33521075210 (315 mācību stundas)
   Mathematics375250125280 (420 mācību stundas)
   Physics32520075210 (315 mācību stundas)
   Chemistry32520075140 (210 mācību stundas)
   Biology32520075140 (210 mācību stundas)